Priser

Återbud skall lämnas senast dagen före behandling. Uteblivet, ej avbokat besök debiteras.