Priser

Återbud skall lämnas senast dagen före behandling. Uteblivet, ej avbokat besök debiteras, även vid sjukdom.