Zinzino Omega 3

Zinzino Omega 3

Balansera kroppen inifrån 

Brist på Omega-3 är förknippat med inlärnings- och minnessvårigheter, såväl som humörsvängningar. Studier visat att människor som konsumerar omega 3 regelbundet löper mindre risk att drabbas av depression. Likaså visar flera studier att ett högre intag av omega 3 leder till minskad åldersrelaterad mental nedgång och minskad risk för alzheimers. Fettsyror uppfyller många funktioner som är nödvändiga för normal fysiologisk hälsa. Förutom att vara förråd av energi är fettsyror kritiska för cellmembranstruktur, funktion och för lokal ”hormonell” signalering. Obalanser i fettsyrenivåer påverkar det kliniska förloppet av flera livsstilsrelaterade störningar.

Få en ögonblicksbild av din hälsa 

Vill du själv få kunskap och testa din fettsyreblans för att se hur du själv kan hjälpa din kropp och få rekommendationer?

Gör ett Zinzinos balanstest på din fettsyreprofil på bara några minuter med ett enkelt blodprov i hemmet.

Omega-6:3-förhållandet i blodet är bra som utgångspunkt och mått att använda som riktmärke för hur din kropp fungerar på molekylärnivå. Profilen ger dig en överblick över elva av de viktigaste fettsyrorna i ditt blod, inklusive Omega-3, Omega-6 och Omega-9.  

Balansoljan hjälper dig säkra upp de livsviktiga essentiella fettsyrorna i kroppen!

Detta är ’mat på flaska’, inga tillsatser.  Omega3 från vildfångad fet kallvattenfisk + Polyfenoler från Oliver som skördats tidigt samt D-vitamin. Ca 1 msk/dag motsvarar ca 2-3kg fisk/vecka! 1 flaska (300ml) är 1 månads förbrukning och motsvarar 12 Kg!

Hur gör jag då? Maila oss så registrerar vi dig som kund. Behöver namn, adress, e-post och telefonnummer. Rekommenderat att betala med kort (BankID) Du kan även gå in på zinzinos hemsida och registrera dig själv, se länk nedan. Leverans inom 2-5 dagar från betalning.

Röda blodkroppar har en livslängd på 120 dagar i kroppen, och våra cellmembrans hälsa avgörs av vår kost. När vi ändrar våra vanor och äter hälsosam kost med mycket Omega-3 kan vi se en positiv förändring i våra celler och deras membran efter 120 dagar. Vårt uppdrag är att hjälpa dig att leva ett liv i balans och med hjälp av vårt BalanceTest kan du mäta och hålla koll på dina framsteg.  Ditt första BalanceTest skickas ut med första leverasen. Ditt andra BalanceTest kommer efter cirka 120 dagar så du kan se ”före” och ”efter” resultat.

BalanceOil Kit med Test