Vad är 5-htp?

 Kanske har du hört talas om 5-HTP, och undrar vad det är. 5-HTP är  är förstadiet till serotonin som är en signalsubstans i både hjärnan och magen.5-HTP kan vara mycket hjälpsamt vid tillfällig nedstämdhet, oro, stresskänsla, humörsvängningar, dålig sömn och magbesvär. Det passar både män och kvinnor.
Serotonin är en lugnande signalsubstans som bland annat reglerar humör, sömn, sexlust och aptit. Det reglerar även tarmarnas rörelser. För lågt serotonin är förknippat med depression, magbesvär, oro, ångest, ältande, raseri, överdriven irritation och oförmåga att kontrollera sitt humör.Men serotonin är mycket mer än humörstabiliserande. Det har inte bara egna funktioner utan det modulerar andra signalsubstansers funktioner också och det gör det förstås till ett komplext ämne som är svårt att studera. Det finns flera olika serotoninreceptorer som har olika, ibland motsägelsefulla, funktioner.
Nästan allt serotonin bildas faktiskt i magen i de celler som täcker insidan av tarmarna och där har det funktionen att styra peristaltiken, alltså tarmarnas rörelser. Det reglerar också kräkreflexen (det är specifikt serotoninreceptor 5HT3 som reglerar den).Har man ätit något dåligt utsöndras mer serotonin i tarmen för att snabba på tarmrörelserna så att kroppen snabbare kan göra sig av med det. För lite serotonin kan alltså ge förstoppning medan för mycket serotonin kan ge diarré och kräkningar. Många växter innehåller serotonin för att få tex sina frön att passera snabbare igenom djuret som ätit upp dem. Det förekommer också i växt- och djurgift och framkallar stark smärta vid injicering. Serotonin som man äter kan dock inte passera blod-hjärnbarriären och därför används inte det som ett tillskott eller läkemedel.
I nervceller utsöndras serotonin i synapsen, dvs i utrymmet mellan två neuroner, och fångas upp av receptorer. Olika genetiska anlag kan påverka hur effektiva ens receptorer är på att ta upp serotonin. Efter upptaget bryts inte allt serotonin ned utan det samlas upp av serotonintransportörer som transporterar serotoninet tillbaka in i neuronen. Även dessa transportproteiner är genetiskt kontrollerade.Antidepressiva läkemedel (SSRI) fungerar så att de påverkar serotonintransportörerna genom att hämma återupptaget så att serotoninet stannar kvar längre i synapsen. SSRI står för Selective Serotonin Re-uptake Inhibitor. Man bildar alltså inte mer serotonin av att använda ett sådant läkemedel. Serotoninet görs bara tillgängligt i synapsen under en längre tid.Det finns ännu fler faktorer som påverkar bildandet och omsättningen av serotonin i kroppen. Östrogen är tex en viktig sådan faktor. Östrogen hämmar enzymet monoaminoxidas av typen A (MAO-A) som bryter ned serotonin. Det är mycket vanligt med nedstämdhet, oro och magbesvär i klimakteriet och efter menopaus då östrogenet är mycket lågt.Det är också vanligt med nedstämdhet strax före och under mens då östrogenet är relativt lågt.
Serotonin självt kan som sagt inte passera in till hjärnan, men det kan aminosyran L-tryptofan.Tryptofan är en essentiell aminosyra. Vi kan inte bilda den själva i kroppen men den förekommer i många proteinrika livsmedel. Tryptofan kan till skillnad från serotonin passera in till hjärnan och där omvandlas till serotonin. Först omvandlas den dock till mellansteget 5-hydroxytryptofan, dvs 5-HTP. Det sker med ett enzym som behöver syre och järn som hjälpämnen.I nästa steg ombildas 5-HTP till serotonin med hjälp av ett annat enzym som kräver vitamin B6 som hjälpämne.Serotonin kan sedan ombildas till melatonin, hormonet som styr vår dygnsrytm.Som kosttillskott kan 5-HTP hjälpa mot tillfällig nedstämdhet, oro, ångest, stresskänsla, humörsvängningar och dålig sömn. Det kan även vara hjälpsamt vid magbesvär.