Om njurar, njursvikt och kalium

Njurarna renar blodet från olika ämnen som kroppen inte behöver. Ämnena kallas för restprodukter. Det kan till exempel vara ämnen som bildas när kroppens celler arbetar eller när celler dör och ersätts av andra. Det kan också vara ämnen som bildas ur maten som du äter. Njurarna ser också till att leda bort vatten som kroppen inte behöver. Vattnet och ämnena leds bort med urinen.

***Inlägget innehåller samarbetslänkar ***

Det finns flera sjukdomar som kan påverka våra njurar, ett exempel är njursvikt. Då fungerar inte njurarna som de ska. Det innebär att kroppen inte gör sig av med restprodukter och vatten i tillräcklig mängd utan de stannar kvar i kroppen. Våra lungor kan avlägsna den flyktiga syran CO2, men det är bara njurarna som kan avlägsna de icke-flyktiga syror som bildas vid ämnesomsättningen, t.ex. svavelsyra, fosforsyra, urinsyra, mjölksyra och ketonsyror. Det är dessutom enbart njurarna som kan ersätta de vätekarbonatjoner som förbrukas vid buffring av dessa syror. Njurarna deltar i syra-basregleringen genom att bilda eller utsöndra HCO3.

Njurarna påverkar således pH i blodet och genom att producera HCO3- i enlighet med kroppens behov. I njurarna bildas urin. Urinen transporteras genom urinledarna. Därefter samlas den upp i urinblåsan och fortsätter sedan ut genom urinröret. I urinen finns restprodukter som på detta sätt lämnar kroppen. Hur mycket urin som bildas beror på hur mycket vätska det finns i kroppen. Även mag-tarmkanalen, lungorna och huden är med och utsöndrar restprodukter.

Eftersom urinen är sur vid normal kosthållning uppstår acidos vid allvarlig njursvikt. I en sådan situation har njurarna mist sin förmåga att korrigera pH. Ph-skalan är en tabell som används för att uttrycka olika lösningars surhetsgrad. Rent vatten har ett neutralt pH-värde (7) och med hjälp av pH skalan kan man undersöka om lösningar är sura eller baskiska.

Njurarna har den största kapaciteten av de pH-reglerande systemen, och det tar många timmar innan njurarna har återupprättat normalt pH vid förändringar i kosten och ämnesomsättningen eller vid sjukdom. Kaliumbrist kan uppstå när stora mängder kalium utsöndras med urinen och via matsmältningssystemet. Tex kan långtidsanvändning av icke kaliumsparande diuretika (urindrivande) läkemedel orsaka förlust av kalium via urinvägarna. 

Personer med ätstörningar har också en ökad risk för kaliumbrist. Kronisk kaliumbrist kan leda till många allvarliga hälsoproblem. En generellt låg kaliumnivå kan leda till att man känner sig svag och matt.

Hos mig som örtterapeut kan vi prata mer om detta ämne och hur vi kan stötta kroppen till bättre hälsa. Välkommen att kontakta mig  om du har frågor eller boka tid via boka direkt. Läs mer om konsultationen här.

 

Referenser:

Bok: Sand, Olav, Øysten V Sjaastad, Bjålie G. Jan, Haug, Egil 2006. Människokroppen Fysiologi och anatomi. 2: a Upplagan. Stockholm Liber AB sid. 28–29, 380–382, 482–487

Internet:

PH-balans. Redaktionen. 2017. http://www.phbalans.com/ph-skalan (hämtat den 15 april 2019)

Bertil Holmström. Nationalencyklopedin, pH. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ph  (hämtad 2019-04-15)

Jenny Andersson, 1177 Vårdguiden, nationella redaktionen. 2017. https://www.1177.se/Gotland/sjukdomar–besvar/njurar-och-urinvagar/njursvikt/

(hämtat den 15 april 2019)