Lunginflammation

Lunginflammation, med medicinsk namn pneumoni,  är ett samlingsnamn på olika inflammationer i lungorna av ett flertal olika slag. Lunginflammationer kan orsakas av både bakterier som virus men även svampar eller parasiter. Våra lungor är väldigt utsatta för infektioner på grund av kontakten med kroppens normala mikrobiologiska flora i munnen och de övre luftvägarna samt smitta från omgivningen genom andningsluften.Vid exempelvis influensa uppstår vad man kallar en blandinfektion, där virus har inlett processen som sedan följs av bakterier.

Pneumokocker är den vanligaste bakteriella orsaken till lunginflammation och andra mikroorganismer som ibland orsakar lunginflammation är Mycoplasma pneumoniae och Haemophilus influenzae. Hos patienter som behandlas med respirator är risken stor för lunginflammation och även hos små, för tidigt födda barn är också speciellt känsliga, sannolikt beroende på att lungorna inte hunnit utvecklas fullständigt.

Lunginflammationens förlopp

Lunginflammationens förlopp varierar beroende på smittämne och den sjukes motståndskraft och man skiljer på primär och sekundär pneumoni, där den primära lunginflammationen drabbar en tidigare frisk person och den sekundära drabbar en person som redan är nedsatt.En del insjuknar efter ett förstadium av luftrörskatarr (bronkit) och har då hosta och ibland även feber. Andra drabbas av en hastig försämring med feber, allmän svaghet och ibland andnöd utan föregående hosta. Om man får stora lunginflammationer så medför att blodet syrsätts dåligt och andnöden tilltar.

Den mikrobioligisa diagnosen är ofta svår att fastlägga. Komplikationerna beror på vad som orsakar lunginflammationen, ofta är hosta, viss andnöd och huvudvärk, diarréer vanlig, men i vissa fall kan andnöden vara så svår att man kan behöva respiratorvård och obehandlad lunginflammation  kan leda till döden.

Komplikationerna vid bakteriell lunginflammation.

Vid bakteriell lunginflammation kan man få allvarliga och svårbehandlade infektioner, speciellt hos aidspatienter. Feber, nattsvett, aptitlöshet och avmagring, hög hosta, andnöd, hög feber, bröstsmärta, andfåddhet m.m.

Behandlingen måste tas i hänsyn till resistenta bakterier, och ofta behövs det användas två eller flera olika läkemedel. Biverkningar är vanliga, speciellt på lever. Legionärssjukan kan obehandlad leda till döden.

 

Gua sha efter lunginflammation för att främja flödet, samt Nac kan verka hjälpsamt.

Referenser:

Dahlström, Ulf, Kechagias, Stergios, Stenke, Leif (2018) Internmedicin, AB Liber, (1022 s) ISBN 978-91-47-11326-2 sid. 338–341

Nationalencyklopedin, lunginflammation. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/lunginflammation (hämtad 2019-05-11)