K vitamin, viktigt för stark benstomme

K-vitamin är viktigt för en stark benstomme och tillskott av K-vitamin kan förbättra bildandet av ben genom att dra kalcium till benstommen. Enligt forskare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala är K-vitamin mycket viktigt i samband med bentäthet.

***Inlägget innehåller samarbetslänkar ***

Vitaminet har fått sitt namn K efter koagulation. K-vitamin förekommer i två former som båda är fettlösliga. K1fyllokinon, förekommer i gröna bladgrönsaker, till exempel kål och spenat. K2menakinon, bildas av bakterier som normalt förekommer rikligt i tarmen. Sedan 1960-talet har man gett nyfödda vitamin K1-injektioner för att förhindra blödningssjukdomar, eftersom ett nyfött barns tarm är steril vid födseln.

K-vitamin är nödvändigt för bildningen av flera koagulationsfaktorer

När det uppstår ett större sår i huden, rinner blodet först snabbt från såret. Efter några minuter slutar det att blöda eftersom blodet levrar sig, koagulerar. K-vitamin är nödvändigt för bildningen av flera koagulationsfaktorer i levern: protrombin (faktor II), faktorerna VII, IX och X samt de koagulationshämmande faktorerna protein C och protein S. Dessutom deltar vitaminet i bildningen av proteinet osteokalcin i benvävnaden. Svårläkta sår kan vara ett tecken på relativt långt gången brist a K-vitamin. Vid större kärlskador är koagulation den viktigaste av hemostasmekanismerna.
I blodet finns det närmare 50 olika substanser som deltar i regleringen av koagulationsprocessen. K-vitaminbrist leder till protrombinbrist och därmed till ökad blödningsbenägenhet.

K-vitamin för en stark benstomme.

K-vitamin är också viktigt för en stark benstomme och tillskott av K-vitamin kan förbättra bildandet av ben genom att dra kalcium till benstommen. Enligt forskare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala är K-vitamin mycket viktigt i samband med bentäthet. På första plats kommer kalcium och D-vitamin och sedan kommer K-vitamin. Kombinationen av dessa två har dock större effekt än respektive vitamin var för sig. D-vitamin är tex nödvändigt för absorptionen av kalcium och K-vitamin är viktigt för att dirigera vidare kalciumet in till bencellerna istället för mjuka vävnader som blodkärl och njurar.

Efter att ha gått igenom 13 större långtidsstudier slår forskarna fast att tillskott av K-vitamin till äldre kvinnor och män visat sig kunna minska risken för lårbensfrakturer med 77 procent. Samtidigt minskade frakturer i ryggen med 60 procent och alla andra frakturer med i genomsnitt 81 procent. Vitamin K2 kan rekommenderas till kvinnor efter klimakteriet för att bibehålla en frisk benmassa och ett starkt skelett.

Det är även hjälpsamt för personer med sjukdomar som kan påverka benmassan negativt, tex vid anorexi, dialyspatienter, patienter med Parkinsons sjukdom, levercirros, efter benmärgstransplantation, för patienter som blivit förlamade efter stroke samt för personer som står på kronisk steroidbehandling (kortison).

Hur fungerar K-vitamin? 

K-vitamin fungerar genom att det aktiverar en rad proteiner på olika ställen i kroppen. Denna aktivering leder till att proteinerna kan binda till sig kalcium. Man har upptäckt 14 olika proteiner i kroppen som behöver K-vitamin. Dessa finner vi bland annat i njurar, benvävnad och blodet.

En frisk tarmflora tillverkar K-vitamin som är stärkande för levern och kapillärväggarna. K-vitamin har en relativt hög omsättning i kroppen, vilket betyder att vi måste tillföra det kontinuerligt.

Bra källor till K-vitamin:

Bra källor till vitamin K är kål, gröna bladgrönsaker och vegetabiliska fettkällor som nötter, frön och oljor. K-vitamintillskott ges främst vid tarmsjukdomar, som vid sjukdomar i gallvägarna, bukspottkörteln och tunntarmen. Då är upptaget av fett, och därmed även av K-vitamin, från tarmen är nedsatt.

Personer som behandlas med ”blodförtunnande” läkemedel som innehåller en  K-vitaminantagonist, vanligen Warfarin, får ibland rådet att begränsa konsumtionen av livsmedel rika på K-vitamin eftersom vitaminet påverkar blodkoagulationen.

Vid längre tids användning av högre doser K-vitamin är det klokt att inta extra E-vitamin som ett skydd mot alltför kraftigt ökad blodkoagulering. Stora mängder K-vitamin förbrukar E-vitamin.

K-vitamin används också som motgift mot vissa råttgift eftersom många råttgift är starkt blodförtunnande.

Det finns inga officiella rekommendationer för intag av K-vitamin i Sverige.

För att ha en normal blodlevring behöver man antagligen 1 ug/kg kroppsvikt. För att bibehålla normal benstomme kan det behövas större mängder och studier tyder på att 45 ug/dag av K2-vitamin räcker för att bidra till att bibehålla normal benstomme.

Benstommens celler har behov av näring precis som alla celler i våra kroppar. Det näringsämne som är viktigast att få in i benceller är kalcium. För att styra in kalcium till bencellerna använder kroppen bla. magnesium samt K- och D-vitamin. Thorne har därför skapat en produkt  som heter basic Bone med just dessa näringsämnen i lättupptagliga former och i rätt inbördes balans för optimalt upptag i rätt celler. Jag har skrivit mer om benskörhet, vår stora folksjukdom, här.  Vill du prata  benskörhet med mig som örtterpeut? Vill du ha fler tips och råd om benskörhet? Då är du välkommen att kontakta mig. Ha en fin dag!

 

 

 

Referenser: Bok: Sand Olav, Sjaastad V Oystein, Haug Egil, Bjålie G Jan, (2007) Människokroppen (2nd edition), Liber AB s. 328

Internet:

Hämtat den 17 januari 2019 https://www.arla.se/halsa/halsosam-mat/naringsamnen/vitaminer/k-vitamin/

Hämtat den 17 januari 2019 https://kurera.se/vitamin-k-fylloquinon-menadion/

Hämtat den 17 januari 2019 https://sv.wikipedia.org/wiki/K-vitamin

Hämtat den 17 januari 2019  https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/vitaminer

Hämtat den 17 januari 2019  https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/vitaminer-och-antioxidanter/k-vitamin

Hämtat den 17 januari 2019 https://www.vitaelab.se/Ingredienslexikon/K-vitamin

Hämtat den 17 januari 2019 https://www.vitaelab.se/Ingredienslexikon/K-vitamin

Hämtat den 17 januari 2019 https://www.helhetsdoktorn.nu/K-vitamin.htm

Hämtat den 17 januari 2019 https://www.1177.se/Jonkopings-lan/Tema/Gravid/Forsta-tiden-efter-forlossningen/Barnets-forsta-tid/Alla-nyfodda-far-k-vitaminspruta/