Hjärndimma? Koncentrationssvårigheter?

Tips för bättre minne och kognition  

Mentalt trött,  hjärntrötthet och hjärndimma. Koncentrationsproblem och dåligt minne. I dag ska vi prata om tips på hit man kan boosta sin hjärna.

***Inlägget innehåller samarbetslänkar till Mood Mama. Välj vilket språk du vill ha till produktbeskrivningen genom flaggan i vänstra hörnet. Svensk kundtjänst och paketen skickas med Post nord ***

Neurochondria® är en kraftfull och effektiv kombination av antioxidanter och andra näringsämnen för minne och kognition.


En grundpelare i neurologisk hälsa är mitokondriell status. Mitokondrier är de organeller i cellen där energibildningen sker via den process som kallas för cellandning. Det är här syret vi andas in används till att bilda energi. I den processen bildas samtidigt fria syreradikaler som måste oskadliggöras för att inte skada cellen. En del celler kräver mer energi än andra, tex hjärtceller och nervceller. Därför har de också fler mitokondrier än andra celler. Det betyder också att de bildar förhållandevis mer fria radikaler och därmed har ett större behov av antioxidanter. Att tillföra antioxidanter är därför ett grundläggande steg för att främja ett hälsosamt åldrande och för att skydda funktioner som minne och kognition.

NeurochondriaNeurochondria® kombinerar antioxidanter med ämnen som är viktiga för mitokondriernas hälsa och funktion.

  • Acetyl-L-Karnitin (ALC) transporterar fettsyror genom mitokondriernas membran så att energi kan bildas från fetter. ALC bidrar till bättre minne, kognition och inlärning.
  • Liponsyra är de fria radikalernas skräck. Det är en kraftfull antioxidant som skyddar cellen mot oxidativ stress. Det skyddar också våra minsta blodkärl mot effekterna av ett för högt blodsocker som kan leda till avlagring av AGE (advanced glycation end products) vilket kan försämra blodtillförseln. Blodtillförsel till hjärnan är avgörande för kognitionen.
  • Vitamin B12 bidrar bland annat till bildandet av myelin, den fettrika skidan runt nervcellernas axon. Myelinet gör att nervimpulser kan vidarebefordras snabbare. B12 är ett ämne vi inte kan bilda själva utan måste få via animalisk kost. Ämnet ”intrinsic factor” bildas i magsäcken i närvaro av magsyra och först då kan vi absorbera B12 ur kosten. Ju äldre vi blir desto sämre blir vi på att bilda magsyra vilket på sikt kan leda till B12-brist. Använd gärna ett preparat som Bio-Gest med matsmältningsenzymer och saltsyra till varje måltid om du har dålig matsmältning.
  • Folat bidrar bland annat till metylering vilket är en viktig del av cellens förmåga att oskadliggöra giftiga ämnen, aktivera och inaktivera DNA (arvsmassa) samt reparera skador på arvsmassan. Folat är också viktigt för bildandet av signalsubstanser som bla serotonin och dopamin.
  • Q10 bidrar med energi till mitokondrierna och fungerar som en antioxidant.
  • Benfotiamin är en syntetisk fettlöslig form av vitamin B1 som ger ett högre upptag i vävnader som bland annat hjärnan. Det skyddar blodkärl mot skador som ett för högt blodsocker kan ge.
  • Glutation är kroppens starkaste antioxidant som bildas av aminosyrorna cystein, glutamat och glycin. Det används i många metaboliska och biokemiska processer i kroppen som tex omsättningen av järn, DNA-bildning och reparation, bildandet av andra proteiner och transport av dessa, bildandet av prostaglandiner och aktivering av olika enzymer. Varje funktion i kroppen kan därför påverkas av tillgången på glutation. Glutation är också involverat i programmerad celldöd (apoptos).
  • Fosfatidylserin bidrar till att cellmembranet håller sig rörligt och smidigt vilket förbättrar kommunikationen mellan cellerna i hjärnan och därmed den kognitiva funktionen. Det kan bromsa kognitiv försämring och demens och är föremål för många studier om Alzheimers sjukdom.

Jag kan varmt tipsa om Neurochondria® som du kan läsa mer om och köpa här. 

 

Brain cell support

brain cell supportEtt annat alternativ, som jag också tycker är mycket bra, är Brain Cell Support™.  Två kaplsar om dagen kan göra en stor skilland vid exempelvis hjärndimma. Brain Cell Support™ höjer nivån av acetylkolin i hjärnan för stöd av kognitiva funktioner som minne, koncentrationsförmåga och humör.

Ingrediensen Cognizin® (citikolin) har varit föremål för forskning på Harvards Universitet i USA. Citikolin i kombination med L-acetyl-karnitin (vilket är att föredra framför L-karnitin när det gäller just nervceller) samt DMAE (dimetyletanolamin), fosfatidylserin, ginkgo biloba och gotu kola bidrar till en hälsosam produktion av signalsubstanser som reglerar humöret. Jag  fullkomligt älskar dessa ingredienser, använder själv Ginko biloba och har skrivit om det här, och gotu kola är fenomenalt, mer om det kommer i ett annat  inlägg snart.

Citikolin är ett viktigt näringsämne för hjärnan eftersom det är inblandad i bildandet av flera viktiga signalsubstanser som acetylkolin, dopamin och noradrenalin. Citikolin bidrar också till att hålla nervcellernas membran i optimalt skick vilket är viktigt för att signalöverföringen mellan cellerna ska fungera. Denna funktion delas med fosfatidylserin.Citikolin och acetyl-L-karnitin stödjer energiproduktionen i hjärnan, särskilt i framloben. Citikolin har också visat sig stödja minne, koncentrationsförmåga och beteende hos friska äldre vuxna. Ingrediensen DMAE kan passera blod-hjärnbarriären och är ett förstadie till kolin. Det kan därmed öka nivåerna av den för minnet så viktiga signalsubstansen acetylkolin.

Brain Cell Support™ är utvecklad av den välkända läkaren Dr Hyla Cass, M.D. (psykiatri/neurologi). Läs mer eller köp här.