Det endokrina systemet

Du har kanske hört talas om kroppens endokrina system och undrar vad det är. Här kommer en sammanfattning.

Kroppens endokrina system består av celler som producerar hormoner.
De flesta hormonproducerande cellerna är samlade i endokrina körtlar som i motsats till exokrina körtlar inte har utförsgångar. Hormoner bildas av körtlar och sprids sedan med blodet.

***Innehåller samarbetslänk ***

Kroppens endokrina körtlar:

Tallkottkörteln- Placerad mitt i hjärnan alldeles bakom talamus sitter tallkottkörteln, corpus pineale.
Det är en endokrin körtel som producerar hormonet melatonin från aminosyran tryptofan. Information om ljus och mörker överförs från näthinnan genom nervbanor till tallkottkörteln och sekretionen av melatonin stimuleras av mörker och hämmas av ljus. Melatonin framkallar sömnighet och är antagligen den viktigaste regulatorn för vår nattsömn.

Hypofysen – Tillväxthormon bildas i hypofysen och hypofysen bildar hormonet prolaktin, som stimulerar mjölkkörtlarna. Delaktig i bildandet av hormonet oxytocin som startar värkarbetet och hjälper livmodern att dra ihop sig efter förlossningen.

Sköldkörteln- Sköldkörtelhormonet tyroxin finns i två former, T3 och T4, livsviktigt är viktigt för att kroppen ska växa och utvecklas normalt.

Paratyreoideakörtlarna på baksidan av sköldkörteln- bisköldkörteln- Parathormon bildas i bisköldkörtlarna. Hormonet ökar mängden kalcium och minskar mängden fosfat i blodet genom att påverka skelettet, tarmarna och njurarna.

Äggstockarna, testiklarna- utvecklingen av kvinnans könsorgan, reglerar menstruationerna och ser till att en graviditet kan fullföljas. Kvinnliga könshormoner är östrogen och progesteron. Utvecklingen av mannens könsorgan och stimulerar även tillväxten hos både pojkar och flickor. Exempel på manligt könshormon är testosteron.

Bukspottkörteln- Insulin bildas i bukspottkörteln. Hormonet ökar upptaget och lagringen av socker i kroppens celler. Då sjunker mängden socker i blodet. Glukagon bildas också här. Hormonet ökar blodets koncentration av socker. Insulin och glukagon har alltså motsatt verkan på blodsockernivån.

BinjurarnaGlukokortikoider, till exempel kortisol, bildas i binjurebarken. De reglerar omsättningen av socker, fett och protein i kroppen samt hämmar inflammationer och allergier. Adrenalin och noradrenalin bildas i binjuremärgen och aktiverar kroppen i stressituationer.

Det finns också hormonproducerande celler i en stor del av kroppens vävnader och organ. De endokrina körtlarna skickar ut sina hormoner direkt till blodet så att de sprids till alla delar av kroppen.

De flesta av kroppens funktioner styrs genom ett samarbete mellan hormoner från olika hormonproducerande celler.
Det tar längre tid för ett hormon att nå fram till mottagarcellerna än en nervimpuls och endokrina systemet arbetar därför långsammare än nervsystemet. Trots deras olika uppbyggnad men har nervsystemet och det endokrina systemet flera viktiga gemensamma nämnare:

  • Båda systemen påverkar processer i målorgan som ligger en bit bort från kontrollcentra i nervsystemet eller endokrina systemet.
  • Den information som de två systemen sänder till sina målceller styrs genom återkoppling från målorganen till kontrollcentra.
    Denna typ av processtyrning kallas återkopplingskontroll.

Det vanligaste är negativ återkopplingskontroll. Det autonoma nervsystemet arbetar med hjälp av negativ återkoppling. Denna arbetsform är också mycket vanlig i endokrina systemet.

Endokrina systemet kan också arbeta med hjälp av positiv återkopplingskontroll men denna arbetsform är mycket sällsynt.
Autonoma nervsystemet och det endokrina systemets aktiviteter samordnas i hypotalamus.

Hypotalamus är en region i hjärnan, en del av mellanhjärnan. Hypotalamus har många funktioner varav att utsöndra hormon via hypofysen är ett av dessa.

Hypofysen ligger på undersidan av hjärnan i en liten grop i skallens ben. Hypofysen är mycket liten, ungefär som en ärta. Den väger mindre än ett gram, men är ändå kroppens viktigaste hormonbildande körtel. Hypofysen har flera olika viktiga uppgifter, bland annat så bildas tillväxthormon där, ett hormon som stimulerar tillväxten hos barn och ungdomar. Det ökar också ämnesomsättningen i kroppen under hela livet.

Hormonerna styr mycket av det som händer i kroppen, bland annat

  • ämnesomsättningen
  • tillväxten
  • salt- och vattenbalansen
  • könsmognaden och sexualdriften

 

Referenser: Bok: Sand Olav, Sjaastad V Oystein, Haug Egil, Bjålie G Jan, (2007) Människokroppen (2nd edition), Liber AB s. 182–183

Internet:

hämtat den 10 februari 2019 https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Tema/Kroppen/Hormonella-systemet/Hormonsystemet/