En biografi om när graviditet och cancer kommer samtidigt

Anette är i slutskedet av sin skrivandeprocess med sin debutbok, Cancermamman; gravid med livet som insats. Det är en biografi om hur hennes liv vändes upp och ner i sammanband med hennes andra graviditet och cancerbeskedet. Allt eftersom kände Anette att hennes erfarenheter kunde hjälpa någon annan i en liknande situation och valde att publicera sina tankar och erfarenheter från sin sjukdomsperiod.​

”Gåvan att vara en kvinna medför många uppoffringar och ansvarsområden. Moderskap är ett av dem. Men när moderskap och sjukdom sammanfaller i samma skede av livet, medför det ansvaret den största konflikt en mammas hjärta kan hantera.”

Cancermamman; Gravid med livet som insats är en stark, utlämnande bok, där tvivlet och rädslorna blandas med hennes starka önskan att bli frisk. Boken berättar om en resa av personligt lärande och tar upp de värsta konflikter och tabun som kan möta blivande mödrar. Anette vill visa att med rätt mentalitet och styrka kan man gå vidare från en kamp som verkat förlorad.

På denna sida kommer så småningom publiceras utdrag ur Cancermamman; Gravid med livet som insats och möjligheten för att köpa boken direkt via hemsidan kommer öppnas upp.

Meny
Kategori